திங்கள், 19 ஜூன், 2017

காலத்தின் கோலம் ! காவிரியின் அவலம் !!

  காலத்தின் கோலம்! காவிரியின்அவலம் !! 

                    பச்சைப் பட்டாடை மாியாதை
                   விவசாயி அய்யாக்கண்ணுவுக்கு
                    நல்கினார்  சூப்பார்  ஸ்டார் 


                              அய்யாக்கண்ணுவுக்கு
                               நல்ல மனம்
                              அபராத் துணிச்சல்
                               தன்னைத் திரும்பியும்
                               பார்க்காத மைய அரசிற்கு
                               ரஜினியின் பழைய அறிவிப்பை
                               நினைவூட்டி கோடி ரூபாய்
                               வசூலிக்க முனைந்துள்ளாா்

                               அய்யாகண்ணு தில்லியில் 
                               வித விதமாகப் போரடினார்
                               உச்ச கட்டத்தில் ஒரு நாள்
                               உடுக்கையையும் உறிந்தெறிந்தார்


                                 அய்யாக்கண்ணுவுக்கு
                              இந்த மாியாதையை  தில்லியிலேயே
                              அன்றைக்கே செய்திருக்கலாமே 
                              ஆன்மீகவாதி
                              அரசியல் ஞானி
                              காலாதி காலன்
                              மோடி தேடி வந்திருப்பாரே

                                 அய்யாக்கண்ணு தான்
                                 ரஜினியைத் தேடிப் போயிருக்கிறார்
                                 காலத்தின் கோலம் 
                                 காவிரியின் அவலம்  
                                                                                      
                                                                                 நலந்தா செம்புலிங்கம்
                                                                                                 19.06.2017
1 கருத்து: